ناخن و بیماری های مربوط به آن

ناخن:ناخن ها به طورکلی از یک بستر صورتی رنگ که از زیر ناخن ها دیده میشوند تشکلیل شده و یک سریع شیاره هایی در اطراف ناخن هستند که بستر را به صفحه ی ناخن محکم وصل کرده اند و یک سربع چین های دور و کناره های ناخن هستند که همه شان جزو اجزای تشکیل دهنده ی ناخن ها هستند، رشد ناخن ها حدود دو تا سه میلی متر در ماه برای ناخن های دست و حدود یک و نیم تا دو میلی متر برای ناخن های پا می باشد که تحت تاثیر عومل مختلفی می باشدمثلاً با افزایش سن رشد ناخن ها کاهش پیدا میکند، و همینطور در فصل زمستان هم رشد ناخن ها در فصل زمستان کاهش پیدا میکند، و امچنین در کسانی که بیماری های مختلف دارند مانتد بیماری های عفونی، بیماری های سیستمیک و همچنین بیماری های ناخنی مانند قارچ باعث کاهش رشد ناخن میشود و مهمترین نکته در تغذیه ی غیر اصولی می باشد مخصوصاً عدم نوشیدن آب کافی.
بیماری های شایع ناخنی: اولین بیماری های شایع خشک شدن، ریش ریش شدن و درد در اطراف ناخن می باشد و اگر پیشرفت بکنه باعث میشود که چین ناخن از صفحه ی ناخن جدا بشود و مهمترین علت این عمر ایجاد اگزما های پوستی در دور ناخن می باشد به طور کلی پوست دور ناخن با آب و مواد شوینده حساس می باشد، کسانی که به صورت مرتب از مواد شوینده برای شست و شو بدون دست کش استفاده میکنند و همچنین برای کسانی ‌که مشاغلشان در محیط های مرطوب می باشد، که بعد از مدتی خود صفحه ی ناخن هم شروع میشود به ورقه ورقه شدن و صفحه ی ناخن هم جدا میشود. مهمترین کاری که باید انجام بدهیم استفاده از موادشوینده ی ملایم است که اصطلاحاً در بازار به آنها صابون های کرم دار گفته میشود، یا یک سریع مواد شوینده ی غیر صابونی که به آنها پن می گویند بهترین روش استفادع از این مواد می باشد و همچنین استفاده از دستکش در حین کارها مخصوصاً برای خانمهای خانه دار، البته اگر بیماری پیشرفت بکند نیاز هست درمان های خاصی برایشان بگذاریم که استفاده از پوماد های پروتئنی و پومادهای نرم کننده هست. یکی از درمان های خانگی که به راحتی میتواند از ریش ریش شدن ناخن ها جلوگیری کند استفاده از یک کرم نرم کننده ی ساده می باشد و حتی میتوانند از یک وازلین استفاده کنند و آن را روزی چند بار به دور ناخن بزنند. یکی از مواردی که در این ریش ریش شدن ناخن ها وجود دارد کندن این ریشه ها می باشد، که نه تنها درد شدیدی دارد بلکه باعث میشود پوست بیشتری کنده شود و راه نفوذ میکروب ها را به دور ناخن باز میکند در نتیجه اطراف ناخن شروع میکند به قرمز شدن و دردناک شدن و چون محیط بسته است باعث جمع شدن عفونت میشود و به جراحی احتیاج پیدامیکند تا چرک ها خارج شود و در این دوره حتماً لستفاده از آنتی بیوتیک را داشته باشید. نقاط سفیدی که در روی ناخن ها وجود دارد و دلیل ایجاد ضرباتی است که به ناخن ها وجود دارد مخصوصاً در کسانی که شغلهای سنگین دارند ولی گاهی این سفیدشدن نیمی از ناخن یا یک سوم ناخن را فرامیگیرد که ممکن است بخاطر بیماری های کلیه ایی یا کبدی باشد.
یکی دیگر از بیماری های ناخنی شایع فروفتن ناخن در گوشت می باشد که بیشتر هم در انگشت شصت پا رخ میدهد و به علت پوشیدن کفش های تنگ رخ میدهد دومین عامل هم گرفتن ناصحیح ناخن می باشد هیچ گاه نباید ناخن پا را به صورت گرد یا از ته نباید بگیریم چون وقتی رشد میکند به زیر پوست میرود.

دیدگاه‌ها ۰

*
*