چه گونه از خشم و عصبانیت جلوگیری کنیم

چگونه از خشم و عصبانیت جلوگیری کنیم:

خشم و عصبانیت یک امری است که بار ها و بارها با این حس روبه رو شدیم و بیشتر اوغات در این حال دست به کارهایی زدیم که بعدا وقتی منطقی تر به آن فکر میکنیم از کارمان پشیمان می شویم،گاهی اوغات در این مواقع دست به کارهای کوچک و قابل جبران میزنیم ولی در مواقع دیگر دست به کارهایی میزنیم که جبران کردن آن محال است ،مثل گرفتن جان یک انسان که باعث گرفتن جان خودمان نیز می شود .وقتی یک انسان عصبی می شود کنترل همه اعضا بدنش از دسترس خودش نیز خارج می شود .
عصبانیت حسی است که ممکن است در این روزها زیاد به سراغمان بیاید،پس بیایید با هم این امر را از خود دور کنیم تا کمتر به مشکلات عصبی و قلبی دچار شویم.

جلوگیری از عصبانیت:
یکی از رمز های آرامش ذهن این است که به همه چیز خوش بین باشیم به عبارت دیگر همه چیز را در دنیا از یه دیدگاه بهتر و واضع تر ببینیم یا دامنه دید خود را وسیع تر کنیم این امر باعث میشود حتی در مواجه شدن با مشکلات بسیار سخت خونسردی خودرا حفظ کنیم و قدم به قدم برای حل کردن آن مشکل گام برداریم.وقتی انسانی عصبانی میشود کنترل همه اعضا بدنش به ویژه مغزش را از دست میدهد پس اگر با این مشکل مواجه شدید چشمان خود را ببندید و چند نفس عمیق پشت سر هم بکشید فکر کنید که هیچ اتفاقی نیفتاده است و صورت خودرا آب بزنید تا این حواس از ذهنتان برود سعی کنید از آن موضوع بسیار دور شوید و با جایگزین یک موضوع دیگر و بهتر به آن دیگر فکر نکنید.
تحقیقات دانشمندان در تمام دنیا نشان داده است که ۷۰ درصد حوادث بر سر همین عصبانیت رخ میدهد و آن ۳۰ درصد بقیه یا بر سر عوامل طبیعی است یا بر اثر بی دقتی افراد که میخواهند سری کار را از سر خود باز کنند . آیا میدانید انسان هایی که در برابر عصبانیت واکنش نشان میدهند انسان هایی هستند که طول عمر کمتری نسبت به بقیه افراد دارند و در عمر باقیمانده خود بیشتر دچار بیماری میشوند پس سعی کنید انسان خوش بینی باشید تا با برخوردن به یک مشکل کوچک سری به هم نریزید و پرخاشگری کنید

دیدگاه‌ها ۰

*
*