چگونه جنتلمن شد؟

چگونه می توان جنتلمن شد؟
مردان و زنان دنیای متفاوت از یکدیگر دارند.همان طور که برای زنان،ظرافت و خانوم بودن راهی برای جذابیت است برای مردان جنتلمن بودن راهی است برای جذابیت بیشتر.اما مردان برای جنتلمن شدن بهتر است چه کارهایی را انجام دهند؟مرد جنتلمن،مردی است که وقتی در جمعی حضور دارد و همسرش وارد می شود از جایش بلند شود و به همسر خود دست دهد نه اینکه بی تفاوت بنشیند و نگاه کند و حتی گاهی سلام هم نکند.زمانی که مرد با همسرش به پیاده روی می روند یا به خرید می روند ی در هر مکانی که نیاز است مراقبت خود را از همسر خود نشان دهد به عنوان مثال هنگام پریدن از جوی یا بلندی به او کمک کند و نشان دهد که در سختی ها از او مراقبت می کند و همراه او خواهد بود اما اگر مرد غیر از این رفتار را داشته باشد می توان او را فردی بی اهمیت نامید که به همسر خود اهمیت نمی دهد.یک مرد جنتلمن همیشه سعی می کند در اتومبیل یا جایی دیگر را برای زن خود باز کند و به نشانه ای احترام اول او از در وارد شود و بعد خود مرد.باز کردن در کار دشواری برای زن نیست و زن خودش هم می تواند به راحتی این کار را انجام دهد اما این رفتار مرد فقط نشان دهنده ی احترام است که خود می تواند باعث صمیمیت بیشتر بین آنان شود.مرد جنتلمن زمانی که در خانه مهمان دارند از غذای همسر خود ایراد نمی گیرد و سعی می کند بیشتر کمک کننده باشد تا اینکه بیشتر غر بزند.یک مرد جنتلمن زمانی که در جمعی حضور دارد با صدای بلند و تمسخر دیگران جلب توجه نمی کند بلکه با شخصیت قوی دیگران را جذب می کند.یکی از راه های دیگر جنتلمن شدن این است که در خیابان در کنار همسر خود را برود نه عقب تر نه جلوتر.زمانی که مردی جلوتر از همسرش راه می رود اینطور به نظر می رسد که همسرش برایش اهمیتی ندارد یا دوست ندارد کنار همسرش راه برود یا باید در بالا رفتن از پله ها یک قدم پشت همسر باشد تا مراقبت خود را نشان دهد.
یک جنتلمن واقعی زمانی که با خانومی به رستوران میرود هنگام نشستن صندلی را برای خانومش عقب می کشد و هرگز جازه نمی دهد که صورت حساب را خانوم پرداخت کند.از دیگر نشانه های جنتلمن بودن این است که علاوه بر اینکه به صحبت های همسرش خوب گوش می دهد بلکه با همسرش مودبانه صحبت می کند.پس گوینده و شنونده ی خوبی است.آن تایم بودن برای یک مرد نه تنها نشانه ی جنتلمن بودن است بلکه باعث می شود که طرف مقابل به اینکه شما برای او ارزش قائل هستید و او را منتظر نمی گذارید پی ببرد.یک مرد جنتلمن همیشه همسر خود را تحسین می کند و از زیبایی او تعریف می کند .
البته مردانی هستند که فقط در ابتدای آشنایی خود با یک خانوم یا در اوایل ازدواج شان،ادای یک‌ مرد جنتلمن را در می آورند و بعد از مدتی دوباره به همان رفتار واقعی خود باز می گردند و رفتاری دیگری از خود نمایش می دهند.اینگونه رفتار کردن آقایان یک فریب بزرگ محسوب می شود و باعث به وجود آمدن بزرگ ترین مشکلات بین زوجین می شود چرا که خانوم با این ویژگی های اخلاقی با مرد آشنا شده و ازدواج کرده است و بعد از مدتی با عکس آن روبرو می شود.اگر نمی توانید جنتلمن باشید پس بهتر است فریب دهنده نباشید.خود واقعی از رفتار مرد بهترین گزینه برای شروع زندگی است زیرا خانوم طبق واقعیت هایی که از رفتار مرد می بیند ملاک های خود را با آن می سنجد نه با فریب و اداهایی که از مرد می بیند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*