کمک به دوست صمیمی

هنگامی که دوست شما جدایی یا مرگ عزیرانش را تجربه میکند و قلب اون به درد می آید دوست دارید به او کمک کنید اما نمیدانید چگونه ما به شما چند راهکار برای آروم کردن فرد مقابلتان می دهیم.

به دوست خود بگویید که شما به احساسات او اهمیت می دهید و می خواهید در این مدت سخت به او کمک کنید.

به جای اینکه قضاوت کنید ، به راحتی درد آنها را تصدیق کنید و به آنها بگویید که متاسفید که مجبورند آن را تجربه کنند.

اگر دوست شما عادت داشته است همه کارها را با شخصی انجام دهد که دیگر در زندگی او نیست ، مانند سابق ، ممکن است احساس کند که برای کارکردن به آن شخص در زندگی خود احتیاج دارد. با تشویق آنها برای انجام کارها با دوستان و خودشان ، به دوست خود کمک کنید تا درک کند که آنها کاملاً قادر به داشتن زندگی رضایت بخشی هستند.

اگر دوست شما به سختی با قلب شکسته خود کنار می آید ، آنها را تشویق کنید تا با یک روانشناس صحبت کنند. یک فرد حرفه ای ممکن است بتواند نوع حمایت و تشویق را به دوست شما ارائه دهد که عزیزانشان به سادگی نمی توانند آن را داشته باشند.

اگر دوست شما نمی خواهد صحبت کند ، او را تشویق کنید تا افکار خود را بنویسد.

به آنها بگویید اشکالی ندارد که گریه کنند. اشک می تواند به بهبود آنها کمک کند .

اگر احساس می کنید دوست شما احساسات خود را درون خود مخفی می کند ، برای او توضیح دهید که انجام این کار عبور از آسیب را دشوار می کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*