رفتارهای صحیح هنگام ازدواج

در آستانه ی ازدواج و رفتارهای درست
ازدواج و مسائل مربوط به آن موضوع پیچیده ای است که برای پرداختن به آن و یادآوری آن باید ساعت ها زمان گذاشت تا بتوان به درک درست و کاملی رسید.قبل از ازدواج و زمان ازدواج را باید به دو گروه تقسیم کرد چرا که رفتارها و کارهایی که قبل از ازدواج یا در آستانه ی ازدواج انجام میشود با رفتارهای بعد از ازدواج کاملا متفاوت است و به هر یک باید با چشم متفاوت تری نگاه کرد.زمانی که در آستانه ی ازدواج با کسی هستید و رفتارهایی دارید که مناسب زندگی مشترک نیست باید بدانید که این رفتارها در زندگی شما اثر نامطلبوب خواهد گذاشت چرا که دیگر تنها نیستید و زندگی شما دو نفره است و نمی توانید هر طوری که خود راحت هستید رفتار کنید.هنگامی که رابطه تبدیل به زندگی مشترک میشود بعضی چیزها باید تغییر کند چرا که زمان رابطه شما ساعات محدودی را باهم هستید و بعد جدا می شوید و هریک به سمتی می رود اما زمانی که ازدواج می کنید شما تمام ساعات را با یکدیگر هستید و در آخر نمی توانید به سمتی دیگر بروید باید اخر در یک اتاق کنار هم بمانید و راهی برای فرار از دعوا و رفتارهای زشت خود ندارید.زمانی که در آستانه ی ازدواج هستید و روزی حالتان خوش نیست بالاخره آدم است دیگر یا یک روز هورمون هایش تنظیم نیست و حوصله ی کسی را ندارد و یا پرخاشگر است شما می توانید به دیدن کسی نروید یا با شخص مورد نظر ملاقات نکنید اما زمانی که ازدواج می کنید باید یاد بگیرید خودتان را کنترل کنید و خود را برای شرایط سخت آماده کنید زیرا در این صورت نمیتوانید از دیدن همسر خود فرار کنید.از دیگر نکات که باید به آن شاره کرد این است که باید یاد بگیریم زندگی مشترک میدان جنگ نیست،میدان همدلی و درک کردن متقابل است.زمانی که در آستانه ی ازدواج هستید خود را محک بزنید و تفکر کنید اگر قدرت کنار آمدن با ناملایمات ها و تنش های دیگری را ندارید بهتر است زندگی مشترک تشکیل ندهید.اگر احساس می کنید به آن حد از پختگی نرسیده ای و توانایی درک و گذشت را ندارید پس نباید وارد زندگی شوید چرا که زندگی پر از مسئولیت هایی است که باید آن را انجام دهید.نکته ای که در آستانه ی ازدواج باید به آن توجه کرد این است که زندگی مشترک یادگیری می خواهد تا بتوان از آن با سربلندی بیرون آمد.
رفتارهای قبل ازدواج مناسب زندگی مشترک نیستند و باید رفتارهایمان را متناسب با زندگی تغییر دهیم چرا که شرایط هر دوره با یکدیگر متفاوت است و رفتار متناسب با آن دوره را می طلبد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*