مردان عاشق

چگونه میتوانیم مرد عاشق را از مرد هوسران تشخیص بدهیم؟
مرد عاشق،مردی است که عشق را یک معجزه هدیه ی معنوی از طرف خدا میداند و اگر در رابطه با کسی قرار بگیرد به روشنی درباره ی هدف و نیت خود صحبت می کند و بدون هدف و هوس رانی با کسی ارتباط برقرار نمی کند.مرد عاشق،بدون تلف کردن وقت و بهانه های دروغین هدف خود یعنی ازدواج را با شما در میان می‌گذارد.مرد عاشق،اگر دوستدار و علاقه مند کسی باشد با کمال میل و علاقه دنبال آشنا شدن با افراد خانواده ی شماست مانند خانواده و دوستان.و گاهی علاقه مند است که با آنها ملاقات داشته باشد و با آنها آشنا شود چرا که هدفش دروغین نبوده و می خواهد خود را به همه معرفی کند.عشق واقعی مرد،زمانی مشخص می شود که مرد دنبال سواستفاده کردن و خوشگذرانی های کوتاه مدت نیست و هدفش از رابطه پر کردن اوقات فراغت نیست بلکه می خواهد با آشنایی بیشتر وارد مقوله ی ازدواج شود.مرد عاشق،عشق خود را فقط نزدیک شدن جسمانی نمیداند و از طرف مقابل توقعات این چنینی ندارد و با رفتارهای نادرست و خواسته های غیر معقول ارزش و شان طرف مقابل را پایین نمی آورد.چه بسیار مردان عاشقی که فقط عاشق نما هستند و ذات آنها هوسرانی بیش نیست و این مردان بعد از وابستگی عاطفی طرف مقابل در صورت برآورده نشدن نیازهایشان دختر را تهدید به ترک می کنند و دختران با روحیه ی حساس و لطیف گاهی فریب خورده و تن به انجام خواسته های این مردان می دهند.مردی که عاشق باشد حتی لحظه ای تحمل ناراحتی طرف مقابل را ندارد و برای مصون بودن حیثیت و ارزش طرف مقابل تمام تلاش خود را می کنند چرا که عشق واقعی آنها اجازه ی هوسرانی را به آنان نمی دهد.اما مردان هوسران،مردانی هستند که زمانی که با کسی وارد رابطه می شوند فقط به دنیال نیازهای جنسی خود هستند و با خودخواهی و بد جنسی طرف مقابل را فریب می دهند و با گفتن دروغ و وعده های پوچ طرف مقابل را از مسیر درست خارج می کنند و به سمت مسیر خودشان یعنی هوسرانی سوق می دهند.مردان هوسران،عشق واقعی را هرگز تجربه نخواهند کرد و همیشه هوس و لذت های زودگذر عنان زندگی این مردان را به دست دارد و این افراد هیچ کنترلی بر شرایط و رفتار خود ندارند.فرق مرد عاشق و هوسران در نیت و قصد آنان مشخص می شود.چرا که نیت و هدف افراد زمانی که برملا شود نتیجه ی یک عمل را مشخص می کند.
مردانی که عشق واقعی نسبت به طرف مقابل دارند همیشه از نظر احساسی در دسترس هستند و طرف مقابل کمبود عاطفه را احساس نخواهد کرد چرا که عشق واقعی این نیاز عاطفی را سیراب خواهد کرد اما مرد هوسران هرگز از نظر احساسی در دسترس نیست چرا که اولویتش نیاز جنسی است.برای اینکه متوجه شوید کدام مرد عشق واقعی نسبت به شما دارد یا عشق دروغین نسبت به شما دارد کافی است ابتدا از نیت فرد آگاه شوید و هدفش از رابطه را بدانید.

دیدگاه‌ها ۰

*
*